Identis staat garant voor een goed doordachte, transparante en prijsvaste aanpak van uw projecten.

Projecten

Brummen

Verduurzaming 31 woningen te Brummen

Binnen het plan verduurzaming De Groene Enk worden 31 woningen verduurzaamd. De woningen gelegen aan de Visserstraat, Troelstralaan, (21 stuks) worden verduurzaamd naar een A label. Deze woningen zijn allen aaneengesloten huurwoningen.

De woningen gelegen aan de Van Houtenstraat worden verduurzaamd naar een B label. Deze woningen zijn niet aaneengesloten en (10 stuks) zijn versnipperd gelegen tussen koopwoningen welke in het verleden zijn verkocht door de corporatie.

De verduurzaming wordt opgeknipt in twee elementen:
1 – verduurzaming om te komen tot de gewenste labelsprong, aan dit onderdeel dient iedereen mee te doen.
2 – binnenrenovatie, optioneel afhankelijk van levensduur kan er gekozen worden voor verhoging van het wooncomfort bv nieuwe keuken, tegelwerk douche, toilet, keuken of nieuw sanitair.

» Lees meer
Lees meer »

Lochem

Renovatie 21 zorgwoningen

Aan de rand van Lochem, tegen de Lochemse berg, staan 21 zorgwoningen met garage, genaamd “De Zwiepsehof”. In opdracht van de Stichting Berkelhofwoningen heeft Roosdom Tijhuis Almelo een opname, c.q. inventarisatie gemaakt van de staat van het gebouw. De doelstelling was om te beoordelen of het haalbaar was om het gebouw dusdanig te renoveren dat de woningen nog ruimschoots 30 jaar verhuurbaar zijn. Toen bleek dat dit haalbaar was, is samen met Stichting Berkelhofwoningen een plan van aanpak gemaakt voor de renovatie en facelift. Ondanks de hoge leeftijd van de bewoners zijn ook zij betrokken bij de totstandkoming van alle werkzaamheden in hun woningen. De douches en toiletten worden gerenoveerd, keukens vervangen, deuropeningen verbreed en er is in elke woning een aparte cv installatie geplaatst. Ook de buitenzijde heeft een facelift gekregen.

» Lees meer
Lees meer »

Almelo

Groot onderhoud Castelloflat

De Castelloflat betreft een gebouw met 123 zorgappartementen over 11 verdiepingen gelegen vlak aan de Van Rechteren Limpurgsingel in Almelo. Hier voerde Roosdom Tijhuis groot onderhoud uit. Het appartementencomplex voor ouderen in de binnenstad bestaat al ruim 30 jaar. De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het renoveren van de keukens en badkamers en vonden in bestaande bewoning plaats. Een project dat goede voorbereidingen vergde. De bewoners moesten weten waar ze aan toe waren. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is de laatste jaren steeds hoger geworden. Aanpassing van de woningen en een intensievere zorgverlening zijn daardoor noodzakelijk. Beter Wonen heeft vooraf nauw overleg gevoerd met de bewonerscommissie over de verbeteringen. Een aantal werkzaamheden zoals het aanbrengen van antisliptegels in de douche, het aanbrengen van een wandcloset i.v.m. schoonmaak, het verplaatsen van de wasmachine naar de berging zodat er meer ruimte ontstaat in de douche en het vervangen van de keukens waren de grootste noodzaak.

Om alles goed op elkaar af te stemmen hebben we eerst een proefwoning gerealiseerd. De bewoners en opdrachtgever konden precies zien wat ze zouden krijgen en hadden bij uitvoering geen onduidelijkheden meer. De planning van de werkzaamheden is in samenspraak met de projectleider van Beter Wonen opgesteld. Aan- en afvoer van materialen en afval zijn ook erg belangrijk. De liften in het gebouw zijn pas vernieuwd en mogen voor transport van materiaal niet gebruikt worden. Om de bewoners de minste overlast te bezorgen konden we maar op één manier aan- en afvoeren. Dit vond plaats aan de zijkant van het gebouw via ventilatieroosters die op elke verdieping aanwezig zijn. Doormiddel van het aanpassen van onze hefsteiger konden we alles van één kant aanvoeren. Met behulp van rolcontainers die door de ventilatieopeningen passen werd het transport verder geregeld. Op elke verdieping is het ventilatierooster aangepast tot een scharnierend rooster dat als een soort deur functioneert.

» Lees meer
Lees meer »

Almelo

Facelift 165 woningen

Na de realisatie van 66 nieuwbouwwoningen in de wijk Nieuwland II te Almelo heeft Roosdom Tijhuis ook de Facelift van 95 eengezinswoningen en 70 duplexwoningen mogen uitvoeren voor de Almelose woningstichting Beter Wonen. Nieuwland II is een wijk die totaal veranderd is. Eerder werden al 186 portiekflatwoningen gesloopt, 66 eengezinswoningen en 80 appartementen nieuw gebouwd.

De facelift bestond hoofdzakelijk uit het op kleur sausen van de gevels, voegwerk herstellen, schilderen buitenkozijnen, nieuwe voordeuren, nieuwe luifels, nieuwe huisnummerplaatjes met beldrukkers, moffelen balkonbeplating en het reinigen van de pannen daken. Bij dit project zijn de kleurcombinaties zeer belangrijk. Je moet een combinatie vinden die uiteindelijk geen afbreuk doet aan de nieuwbouwwoningen in de wijk. Verschillende mensen, verschillende meningen. Vooral als je het over kleuren hebt en je de bewoners inspraak wilt geven. Architectenbureau Smid & Peters en “Beter Wonen” zijn er zeker in geslaagd de juiste kleurcombinaties te kiezen. Na het opzetten van diverse proeven met kleuren van verschillende fabrikanten is er gekozen voor het StoGarant Systeem.

Om op voorhand alles te presenteren aan de bewoners en de bewoners te laten kiezen uit verschillende voordeuren, heeft “Beter Wonen” een informatieavond georganiseerd. Op monsterborden en impressies konden de bewoners goed zien hoe de plannen ervoor stonden. Op deze avond konden ze tevens vragen stellen en op het keuzeformulier de voorkeur van de voordeur aangeven. De bewoners konden kiezen uit 5 verschillende voordeuren met bijpassende kleur. Als eerste zijn we begonnen met het schoonspuiten van de pannen daken. Inspuiten met algenverweideraar, onder hogedruk schoonspuiten en daarna impregneren met algendoder. De werkzaamheden zijn uitgevoerd met een hoogwerker om aan de Arbo eisen te voldoen. Omdat de werkzaamheden in de winter plaats vonden moesten de gevels worden afgeschermd voor weersinvloeden.

Omdat we geen gebruik hebben gemaakt van winterverven moet je onder schermen werken met temperaturen boven de 7 graden en een relatieve vochtigheid niet meer dan 80 %. Hiervoor is door Lammertink schilders een eigen speciaal steiger ingezet met schermen en grote kachels voor het behalen van de temperatuur. Meetstaten van temperatuuropnames en relatieve vochtigheid bewijzen dat de schilder en sauswerkzaamheden prima kunnen worden uitgevoerd in de wintermaanden. Zoals u al hebt gelezen hebben we de oude voordeuren met oplegslot vervangen door een nieuwe moderne voordeur met driepunts sluiting. Dit vergt een goede voorbereiding in bestaande woningbouw. Geen enkel kozijn heeft de zelfde afmeting. Door de jaren heen krom- en / of scheluw getrokken. De deuren moeten per kozijn (woning) worden ingemeten. De deur wordt nu naar het kozijn gemaakt. Een kozijn dat uit de haak is krijgt nu ook een deur die uit de haak is en zo perfect weer op elkaar passen. Zo konden we de deuren plaatsen geheel fabrieksmatig behandeld in de eindkleur.

» Lees meer
Lees meer »

Almelo

Renovatie woningen en winkels Goeman Borgesiusstraat

In opdracht van de Almelose Woningstichting Beter Wonen is Roosdom Tijhuis Almelo in mei gestart met de renovatie van 16 woningen aan de Goeman Borgesiusstraat in Almelo. De flat is onderdeel van de wijk Kerkelanden. Nadat alle bewoners waren verhuisd, is er gestart met de sloopwerkzaamheden. De woningen zijn geheel gestript. Er zijn luchtzuiverende en zeer milieuvriendelijke betondakpannen aangebracht. Het houten dakbeschot onder de pannen is niet vernieuwd. Van binnenuit is het dak tussen de balklaag geïsoleerd met isolatiedekens. In alle woningen en trapportalen is isolatieglas aangebracht. Ook zijn in alle huizen de kozijnen, deuren, douches, toiletten en keukens vernieuwd, inclusief het tegelwerk en sanitair. Na het schilder- en spackwerk voldoen de woningen weer aan de eisen van deze tijd.

De woningen bevinden zich in de wijk Kerkelanden die voor een groot deel bewoond wordt door allochtonen. Daarom is er tijdens de ontwerpfase rekening gehouden met hun specifieke wensen. Volgens het geloof van deze mensen mag de ruimte waar ze zich wassen alleen grenzen aan een ‘verkeersruimte’, de gang of hal dus. Men mag niet vanuit de keuken of slaapkamer naar de douche waar men zich reinigt voor het gebed. Omdat Beter Wonen de nieuwe bewoners graag tegemoet komt, hebben zij de woningen zo ingedeeld dat er rekening wordt gehouden met deze typische gebruiken. Ook de buitenzijde van het gebouw heeft een complete facelift ondergaan. De gevels zijn gereinigd en er is een grote luifel aangebracht. Onder de woningen bevinden zich winkels. Deze zijn in een eerder stadium al door Roosdom Tijhuis gerenoveerd. Op het moment dat de nieuwe huurders bekend zijn, zullen de afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd. Dan zal er elektra, gas en licht worden aangesloten, waarna het nieuwe sanitair en de ketels worden geplaatst. Dit gebeurt in een later stadium om diefstal tegen te gaan.

» Lees meer
Lees meer »

Almelo

Groot onderhoud 24 woningen

In de wijk De Riet te Almelo heeft Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Almelo groot onderhoud uitgevoerd in opdracht van Beter Wonen Almelo. Werkzaamheden bestonden uit het vervangen van dakpannen, herstel van hoekwerk, schoorstenen, loodwerk etc. Daarnaast werden voegwerk en goten nagezien en waar nodig vervangen.

» Lees meer
Lees meer »

Brummen

Renovatie 31 woningen

In opdracht van Woningstichting Brummen doet Identis een upgrade voor 31 woningen van label D/E naar label A+. In Brummen is ervoor gekozen om de woningen te upgraden naar energielabel A+. RoosdomTijhuis geeft de garantie dat de woning conform de eisen gecertificeerd kan worden. Het gaat veelal om isolerende maatregelen en installatietechnische aanpassingen die het energieverbruik sterk reduceren en comfortverhogend werken. De overlast voor de bewoners zal tot een minimum worden beperkt. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2013/2014 van start gaan.In het vervolgtraject worden wellicht meer woningen van Woningstichting Brummen op deze manier onder handen genomen.

» Lees meer
Lees meer »

Kampen

52 woningen Onderdijks

Roosdom Tijhuis realiseerde in opdracht van DeltaWonen en Bouwfonds Ontwikkeling, tegenwoordig BPD, 52 woningen in plan De Erven Onderdijks in Kampen. De bouwwerkzaamheden van de eerste fase (34 woningen) zijn in oktober 2013 van start gegaan en werden in april 2014 opgeleverd. De tweede fase (18 woningen) is van start gegaan in januari 2014 en werden juli 2014 opgeleverd.

Historie

In oktober 2012 kocht woningcorporatie deltaWonen 95 nieuwbouwwoningen in Zwolle en Kampen van Bouwfonds Ontwikkeling regio Noord-Oost. Het betreft 30 woningen in Stadshagen Zwolle en 65 woningen in de deelgebieden De Paden en De Erven in Kampen (plan Onderdijks). Roosdom Tijhuis is verantwoordelijk voor het ontwerp en realisatie van de 52 huurwoningen in De Erven. Identis, het woonconcept van Roosdom Tijhuis, stond aan de basis van het duurzame en moderne woningontwerp. Alle woningen zijn bestemd voor de sociale huursector en betekenen een flinke impuls voor de woningmarkt in deze regio. De Erven ligt aan de zuidrand van Onderdijks in Kampen en heeft hierdoor een landelijk karakter. Het gebied beschikt over diverse wateren en het aangrenzende platteland is goed bereikbaar. De woningen bevinden zich vlakbij belangrijke uitvalswegen.

Duurzaam

De woningen zijn van een hoge woon- en esthetische kwaliteit en er is gebruik gemaakt van duurzame materialen. Alle woningen zijn op het gebied van energiezuinigheid extra uitgerust met een zonneboiler en zonnecollectorsysteem. DeltaWonen ziet het als haar plicht ervoor te zorgen dat woningen energiezuinig zijn, zodat de woonlasten betaalbaar blijven.

» Lees meer
Lees meer »

Tuk

31 nieuwbouwwoningen Bergstein

Op de helling van de Woldberg in Tuk is plan Bergstein gelegen. In dit project, waar Roosdom Tijhuis samen met de Stichting Woonconcept een gezamenlijke grondexploitatie voert realiseerde Roosdom Tijhuis voor Woningcorporatie Woonconcept 31 woningen. Bijzonder aan dit plan is het hoogteverschil, wat van het hoogste naar het laagste punt wel 11 meter bedraagt. Het plangebied is ingericht met een reeks plateaus voor de woningen en hellende wegen, om het aanwezige landschap optimaal tot zijn recht te laten komen. Deze woningen, in historische sfeer ontworpen door EVE Architecten zijn ontwikkeld ten behoeve van sociale koop en huur. Naast een groot deel reguliere woningen van twee lagen met een kap zijn er ook een aantal levensloopbestendige woningen gerealiseerd, met de slaap- en badkamer op de begane grond.

» Lees meer
Lees meer »

Tilburg

24 nieuwbouwwoningen Koolhoven West

Aan de westzijde van Tilburg verrijst plan Koolhoven. In deelgebied Koolhoven West ontwikkelde en bouwde Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis West 24 royale eengezinswoningen in opdracht van TBV Wonen. De woningen, zijn in de kenmerkende strakke Koolhoven stijl ontworpen door Maat Architecten. De woningen bieden volop ruimte aan een gezin en werden turnkey opgeleverd aan TBV.

» Lees meer
Lees meer »

Borne

17 nieuwbouwwoningen Bornsche Maten

De gemeente Borne biedt haar inwoners volop ruimte om te wonen, te leren en te recreëren in de nieuwe wijk Bornsche Maten. De wijk is gesitueerd rondom het Bornsche Beekpark en wordt samengesteld uit zeven woonsferen. Bornsche Maten krijgt voorzieningen als een brede school, een tweede basisschool,een kleinschalig winkelcentrum met o.a. zorgvoorzieningen en een buurtsuper. In deelplan Tuinstad ontwikkelde en bouwde Roosdom Tijhuis 17 woningen voor Woonbeheer Borne, gelegen aan de binnenring van het plan. De woningen, zijn door EVE Architecten ontworpen in de kenmerkende witte Tuinstad architectuur en betreffen voornamelijk reguliere eengezinswoningen en een aantal levensloopbestendige woningen.

» Lees meer
Lees meer »

Houten

100 appartementen Castellum

In opdracht van woningcorporatie Viveste realiseerde Roosdom Tijhuis 100 appartementen in twee torens in het bijzondere project Castellum-Oost te Houten.  Het deelplan Castellum-Oost is een van de laatste nieuwe wijken in Houten-Zuid. Met de komst van een NS-halte in het centrum van de wijk en het wijkwinkelcentrum in de Noord-West hoek zal Castellum een centrale positie in Houten gaan innemen. Met het sfeerbeeld van een (mediterraan) vestingstadje krijgt Castellum een eigen identiteit met kasteelmuren, omsloten met een brede gracht.

Het Oostelijke deel van Castellum kenmerkt zich door markante torenappartementen die als het ware de uitkijktorens zijn van het plan. Bijzondere poortwoningen worden gebouwd over de ontsluitingsbruggen van het plan. In het midden liggen eengezinswoningen aan het hof met pittoreske straten. In Castellum-Oost is alles gebaseerd op een prettige leefomgeving en wonen staat daarom voorop.

De twee torens omvatten elk 50 appartementen. 50 appartementen zijn door Viveste verkocht onder de koop-garant constructie. De tweede toren wordt verhuurd. Naast de twee torens omvatte het project tevens een fietstransferium en parkeergarage. Houten Castellum, een uniek project, is gelegen aan het spoor en heeft een eigen station. Roosdom Tijhuis realiseerde hier al vele honderden woningen.

» Lees meer
Lees meer »

Holten

14 nieuwbouwwoningen De Liesen

Aan de zuidwestelijke kant van Holten ligt het mooie uitbreidingsplan de Liesen. De jongste wijk van Holten wordt getypeerd door een rijke woningvariatie, een ruime opzet en een dorpse uitstraling. In plan de Liesen in Holten realiseerde Roosdom Tijhuis 14 sociale huurwoningen van het type Gibraltar voor Woningcorporatie Viverion. Deze woningen, ontworpen door Roosdom Tijhuis architecten ademen de traditionele jaren ’30 en passen perfect in de woonwijk.

» Lees meer
Lees meer »