Partners over Identis

Identis staat garant voor een goed doordachte, transparante en prijsvaste aanpak van uw projecten.

Partners over Identis

Frans Holleman

Frans Holleman

“Er wordt veel geroepen in deze wereld, maar zij maken het ook waar.”

Roosdom Thuis heeft al jarenlang ervaring met conceptueel bouwen. Vanuit het stevige conceptdenken ontwikkelen ze klant- en marktgerichte typologieën. Dat is knap, daarmee kunnen ze tempo blijven maken en zijn ze een heel efficiënte ontwikkelaar. Daar kijken wij wel eens met jaloezie naar.
Ze houden het heel kort bij de kar, zeg ik altijd. Met een eigen prefab productiebedrijf, langlopende verbintenissen met onderaannemers, als die er al zijn, en alles wat op de bouw gebeurt wordt teruggekoppeld. Bij begrotingen hebben we het vertrouwen dat het klopt. De ervaring heeft ons geleerd dat we niet constant hoeven te controleren. Ook bouwkundig zit het goed in elkaar.
Ik hou ervan om met dit soort bedrijven te werken. Oostelijk, nuchter en pragmatisch. Mensen waarmee je afspraken maakt, elkaar de hand drukt en negens meer omkijken naar hebt. Het is ze de eer te na dat een koper ons ooit zal bellen met een klacht. Ze willen gewoon goed werk leveren.

– Frans Holleman, directievoerder Bouwfonds Ontwikkeling

 

Rob Vester

Rob Vester

“Ze geven meteen de prijs erbij en komen die ook na.”

Veel grote hoofdaannemers zijn een soort inkooporganisaties. Bij Roosdom Tijhuis maken ze nog zelf de dakkapellen, de binnenspouwbladen, dat soort dingen. Ze hebben nog gevoel voor de uitvoeringspraktijk.
Ik vind het een typisch voorbeeld van hoe een ontwikkelende bouwer zou moeten zijn. Voorin de kar wordt de bouwtechnische kennis ingebracht. Je raakt niet verzand in het eeuwige spel tussen de ontwikkelafdeling en de bouwafdeling, zoals bij veel andere grote bouwers. Hier werkt ontwikkelen en bouwen echt in elkaars verlengde.
Identis betekent een grote efficiencyslag voor ons. We kunnen wel zelf gaan zitten dokteren aan wat we willen hebben, maar je moet ook de goede prijs/kwaliteitsverhouding zoeken. Zij realiseren dat gewoon.
Wat ook heel wezenlijk is: je zit snel met beslissers aan tafel. Een man een man, een woord een woord. Het hoeft daarna niet nog eens door 20 besluitvormingslagen heen.

– Rob Vester, directeur Achmea Wonen ontwikkelbedrijf

Wim van Ginkel

Wim van Ginkel

“Er waren alleen op detailniveau wat aanpassingen nodig”

In het plan Castellum-Oost hebben we met Roosdom Tijhuis sociale huur en Koopgarant woningen gerealiseerd. Voor de woningen in de sociale huur zijn we een samenwerking aangegaan met woningbouwvereniging Volksbelang uit Vianen.
Roosdom heeft het gemeentelijke Programma van Eisen vertaald naar een ontwerp. Zelf hadden we ook wat specifieke eisen, naast het algemene PvE zoals dat geldt voor de ontwikkeling van Vinex-projecten. Wij zijn er ons over gaan buigen in het stadium van het Definitief Ontwerp. Het ontwerp is kritisch bekeken en er waren alleen op detailniveau wat aanpassingen nodig. Dat is in hele goede samenwerking gegaan.
De komende tijd wordt heel veel inventiviteit van corporaties gevraagd om überhaupt nog nieuwbouwinvesteringen te kunnen doen. Bij Roosdom Tijhuis heb ik gemerkt dat ze in staat zijn om uitdagingen in goede, constructieve samenwerking op te pakken.

– Wim van Ginkel, directeur Viveste

Dick de Man

Dick de Man

“Goede overlegpartners die ook openstaan voor discussie”

We zitten in een omslag van een aanbod- naar een vragersmarkt. De invloed van de bewoner op het gerealiseerde product zal steeds groter worden. De identiteit van de afzonderlijke woning wordt steeds belangrijker. We zullen met elkaar in het ontwerp-, bouw- en beheerproces stappen moeten maken in het klantgericht denken.

Prijzen zullen, ben ik bang, moeten dalen, en daar zullen we in de nieuwbouw ook in mee moeten. Dat vraagt iets van de manier waarop je als ontwikkelaar tegen ontwikkelen en bouwen aankijkt. Ik heb het idee dat Roosdom Tijhuis daar met Identis op een goede en serieuze manier mee bezig is.
Het is echt een aannemer uit Twenteland, en dat bedoel ik positief. Je bent verzekerd van kundige mensen op de bouw en goede kwaliteit. Ze zitten dicht op de praktijk, je hebt vaste overlegpartners, geen hele batterij aan deskundigen, en daar rond je een project mee af. Voor ons is dat erg prettig, omdat je korte en directe lijnen hebt.

– Dick de Man, directeur Sprengenland Wonen

 

Jasper Hordijk

Jasper Hordijk

“Alles is strak georganiseerd en ook de bouw ziet er netjes uit.”

We lopen nu achter op de landelijke vergrijzing, maar dat krijgt over 10, 20 jaar een enorme inhaalslag. Dit betekent dat we op het ogenblik met veel jongeren zitten die op de woningmarkt willen starten, anderzijds komt er binnen afzienbare tijd een golf senioren aan. De woningen moeten dus geschikt zijn voor jongeren, maar vrij simpel zijn om te bouwen tot senioren- met zorgwoningen.

Roosdom Tijhuis heeft mooie woningen ontwikkeld waar je echt wat mee kunt. Er zitten leuke speelse elementen in de plattegrond. Niet dat je de voordeur binnenkomt en al precies weet waar alles zit. Het heeft zeker een bepaalde verrassing in zich.
De samenwerking was heel soepel. Waar het normaal een aantal dagen duurt voordat we iets terugkrijgen na opmerkingen op het VO, was bij Roosdom Tijhuis de opmerking al op dezelfde middag verwerkt door de architect. We kregen het tekenwerk meteen terug. Dat liep super. Ze hadden die touwtjes goed in handen.

– Jasper Hordijk, projectmanager Viveste