Snel, transparant en kosteneffectief

Identis staat garant voor een goed doordachte, transparante en prijsvaste aanpak van uw projecten.

Bouwlocaties gezocht!

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe (her-)ontwikkellocaties voor de ontwikkeling van projecten.http://www.identis.nl/bouwlocaties-gezocht/

Communicatie en begeleiding op maat

Bij onderhoud en renovatie is communicatie van het grootste belang: meer nog dan bij nieuwbouw. Het gaat hier immers om werk in bewoonde (c.q. tijdelijk onbewoonde) situaties. Goede communicatie met u, als opdrachtgever, maar zeker ook met de bewoners is dan essentieel.

Snel, transparant en kosteneffectief

U, als opdrachtgever, en alle ketenpartners zijn van meet af aan betrokken bij het ontwikkelproces. Dat proces is voor iedere betrokkene zo helder als glas. Dit kan onder meer doordat we gebruik maken van BIM: het Bouw Informatie Model. In BIM slaan we de informatie op van alle disciplines die betrokken zijn bij het ontwikkelen, bouwen en onderhouden. Deze informatie is beschikbaar voor alle deelnemende partijen.

Ketenintegratie en BIM

In de ontwikkelfase koppelen de ketenpartners hun plannen en gegevens via BIM. Dit wordt verwerkt in het 3D bouwmodel: de woning wordt virtueel gebouwd. Hierdoor is de afstemming in de voorbereiding optimaal. Materiaalgebruik, maatvoeringen, technische specificaties, verwerkingstijden en andere gegevens zijn vooraf bekend en worden strak gesynchroniseerd. Dit zorgt voor een kortere bouwtijd en minder faalkosten. Bij het bouwen passen we bovendien de LEAN-methode toe. Resultaat: een verdere versnelling van de bouwtijd (= minder renteverlies en eerder rendement van uw investering) en reductie van de bouwkosten.

Helder stappenplan

Tijdens het ontwikkelproces zit u als opdrachtgever aan het stuur. Voor Identis maken we gebruik van een handige digitale tool. Die brengt elke stap overzichtelijk in kaart. Samen met de keuzeopties en de consequenties van elke stap voor de kosten, plattegrond, uitvoering en uitstraling van de woning. U ziet direct wat de gevolgen zijn van uw keuzes. Wat u ziet is wat u krijgt.