Identis staat garant voor een goed doordachte, transparante en prijsvaste aanpak van uw projecten.

Bouwlocaties gezocht!

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe (her-)ontwikkellocaties voor de ontwikkeling van projecten.http://www.identis.nl/bouwlocaties-gezocht/

Precies zo duurzaam als u wilt

Hoe duurzaam moet het zijn? Identis schikt zich stapsgewijs naar uw ambities. U kunt kiezen uit verschillende duurzaamheidpakketten,
variërend van EPC 0,4 tot en met een energieneutrale woning. Wat het ook wordt: we passen altijd de Trias Energetica toe.

  • Als eerste besparen we zoveel mogelijk energie door de energievraag van de woning terug tedringen door de schil optimaal te isoleren.
  • We kiezen zoveel mogelijk voor duurzame energiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan bodemwarmte,zonnepanelen en warmteterugwinning.
  • De resterende energievraag vullen we zo duurzaam mogelijk in, onder meer met energiezuinige HR-ketels.

Aangenaam binnenklimaat

Woningen moeten het hele jaar door een comfortabel en gezond binnenklimaat hebben. Dit vraagt onder meer om goede ventilatie. Identis woningen hebben altijd voldoende toevoercapaciteit voor frisse lucht. Onderzoek van de VROM-Inspectie naar het binnenmilieu en de energiezuinigheid wijst uit dat de woningen zeer goed voldoen aan de gestelde eisen.

Milieubewust bouwen

Tijdens de bouw belasten we het milieu zo min mogelijk. We maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen, waaronder hout met milieukeurmerk. Door de toepassing van BIM en prefab technieken beperken we bouwafval tot het minimum. Afval wordt gescheiden ingezameld en afgevoerd en we gebruiken zo min mogelijk verpakkingsmaterialen. De uitgekiende bouwplanning zorgt er tevens voor dat we het aantal transportbewegingen kunnen terugdringen.