Identis staat garant voor een goed doordachte, transparante en prijsvaste aanpak van uw projecten.

Bouwlocaties gezocht!

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe (her-)ontwikkellocaties voor de ontwikkeling van projecten.http://www.identis.nl/bouwlocaties-gezocht/

Korte bouwtijd met hoge kwaliteit

Traditioneel bouwen neemt veel tijd in beslag en is kostbaar. Met het prefab bouwconcept van Identis kiest u voor het slimme alternatief. De funderingen, betonnen buitenwanden, ramen, deuren, kozijnen en daken worden prefab geproduceerd met toepassing van moderne processen. In de betonwanden zijn de elektraleidingen en – dozen, de spouwankers en de kozijnen al aangebracht in de fabriek. Ook de dakdelen worden prefab aangeleverd op de bouwplaats. De woningen worden snel wind- en waterdicht gemaakt. Prefab bouwen met Identis heeft onder meer de volgende voordelen:

  • Hoge kwaliteit door productie onder strenge kwaliteitsbewaking en geconditioneerde omstandigheden
  • Kortere bouwtijd door minimaal verlet en snelle montage
  • Gering energieverbruik tijdens het productieproces
  • Arbovriendelijk
  • Minder afval
  • Schonere bouwplaats

Ook bewoners profiteren van de voordelen. Prefab bouwen geeft minder bouwvocht en woont daardoor direct comfortabel. Het concept maakt flexibel bouwen mogelijk, waardoor woningen in de toekomst eenvoudig zijn aan te passen of uit te breiden.