Identis staat garant voor een goed doordachte, transparante en prijsvaste aanpak van uw projecten.

Bouwlocaties gezocht!

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe (her-)ontwikkellocaties voor de ontwikkeling van projecten.http://www.identis.nl/bouwlocaties-gezocht/

Elke ontwikkeling is maatwerk

Voordat we samen met u gaan ontwikkelen, inventariseren en analyseren we de omgeving, de doelgroepen
en hun woonwensen. Dit brengen we in kaart op grond van gedegen marktonderzoek. Hiervoor gebruiken
we cijfers van de bekende instituten en uitkomsten van landelijk en/of lokaal onderzoek. Waar nodig of
wenselijk kunnen we ook demografische ontwikkelingen, doelgroepanalyse en/of een woonwensenonderzoek
meenemen. Uiteraard kijken we ook zorgvuldig naar de stedenbouwkundige aspecten.

Programma van Eisen

Vervolgens nemen we stap voor stap de eisen, wensen en keuzes met u door met betrekking tot:

  • budget
  • woningindeling en functies
  • uitstraling
  • afwerkingsniveau
  • duurzaamheid

Tijdens dit stappenplan worden de beslissingen continu getoetst aan de uitgangspunten. Deze werkwijze
leidt tot een helder Programma van Eisen en geeft u al vroeg duidelijkheid over de kosten. Die
worden meteen vastgelegd. Verrassingen achteraf zijn gegarandeerd uitgesloten. Het PVE is het
sleuteldocument voor de verdere uitwerking van het project.

Partner in ontwikkeling

Onze rol als ontwikkelaar is zo groot als u wenst. We kunnen de integrale ontwikkeling op ons
nemen, maar u kunt dit ook zelf compleet of gedeeltelijk verzorgen. We passen ons aan naar uw
organisatie en uw wensen.