Wat is Identis nieuwbouw?

Identis staat garant voor een goed doordachte, transparante en prijsvaste aanpak van uw projecten.

Bouwlocaties gezocht!

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe (her-)ontwikkellocaties voor de ontwikkeling van projecten.http://www.identis.nl/bouwlocaties-gezocht/

Wat is Identis nieuwbouw?

Roosdom Tijhuis heeft jarenlange ervaring met conceptuele woningbouw. Deze ervaring vormt de basis van Identis: een bijzonder flexibel woonconcept dat zich plooit naar de bewoners en hun woonwensen.

Daarbij is het ontwikkel- en bouwproces sterk geoptimaliseerd. Hierdoor kan met Identis snel, effectief en kostenefficiënt worden ontwikkeld en gebouwd. De woningmarkt is veranderd van aanbod- naar vraaggericht. Uw klanten willen woningen die aansluiten bij hun situatie en persoonlijke woonwensen. Woningen die ook in de toekomst makkelijk aanpasbaar zijn als hun levensomstandigheden veranderen. U moet inspelen op deze vraag, maar u beseft ook dat maatwerk ontwikkelen en bouwen kostbaar zijn. De opgave is om individualiteit, wooncomfort en duurzaamheid betaalbaar te maken en te houden. Met Identis slaagt u daar overtuigend in.

Identis is het woonconcept van vandaag en morgen dat zich kenmerkt door:

  • Bewonersgerichte ontwikkeling
  • Geoptimaliseerde processen
  • Ontwerpvrijheid
  • Duurzaamheid
  • Korte doorlooptijden
  • Lage energielasten en lage onderhoudskosten