Roosdom Tijhuis over Identis

Identis staat garant voor een goed doordachte, transparante en prijsvaste aanpak van uw projecten.

Roosdom Tijhuis over Identis

Rob Kamp

Rob Kamp

“Transparantie is een belangrijk kenmerk van Identis.”

Met Identis kom je in een aantal heldere, concrete stappen tot een passende oplossing. De klant weet binnen een kort tijdsbestek waaraan hij toe is. Zowel wat de kosten als wat het ontwerp van het project betreft. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor de verduurzaming van bestaande bouw.
Klanten reageren overwegend positief op Identis. Het valt goed dat we het hele traject kunnen aanbieden: niet alleen het ‘stenen stapelen’, maar ook meepraten vanaf het stadium van het beeldkwaliteitplan. Ook het idee dat men daar keuzes in heeft, wordt heel goed ontvangen. Wil de klant het voorstadium zelf oppakken, of moeten wij daar het voortouw in nemen?
Identis is niet alleen kostengestuurd, maar ook gestuurd vanuit de vraagzijde. De huurders- c.q. koperstevredenheid staat centraal. Natuurlijk moet daar ook een scherpe prijs bij liggen.
– Rob Kamp, adviseur Identis, Roosdom Tijhuis.

 

 

Martin Companje

Martin Companje

“ Deze tijd vraagt om vraaggestuurde ontwikkeling.”

Om goed nadenken over: hoe wil de klant wonen, wat kan hij betalen? Dat zit helemaal ingebakken in de tool van Identis. Je wordt gedwongen om hierover na te denken.
De kracht van Identis is, dat we een totaaloplossing bieden en integraal werken vanuit de ontwikkel- en de bouwafdeling. Op basis van een gezamenlijk gedefinieerd PVE, op of basis van het PVE van de klant, kunnen we heel snel een passende oplossing bieden voor het huisvestingsvraagstuk van de klant. Deze zit zelf aan de knoppen. De klant bepaalt of hij iets meer duurzaam wil, wat groter, levensloopbestendig, noem maar op, het is allemaal opgenomen in de tool van Identis.
Het concept houdt niet op bij de sleuteloverdracht, maar gaat ook verder. Het ook toepasbaar op het onderhoud en de verduurzaming van woningen. Voor onderhoud biedt Identis integrale oplossingen, in een soort toolkit met knopjes waaraan de klant zelf kan draaien. Een beetje minder van dit, een beetje meer van dat. We merken dat dit erg goed valt in de markt.

– Martin Companje, directeur Operations, Roosdom Tijhuis

 

Martijn Ebberink

Martijn Ebberink

“ Duidelijke verwachtingspatronen zijn een dankbare basis.”

Het Identis-concept geeft duidelijk weer waar voor mij, als architect, mijn werkvrijheid ligt. Opdrachtgevers worden gedwongen goed na te denken over de toekomstige bewoners, hun wensen, en de financiële haalbaarheid daarvan.
In het ontwerpstadium kan ik vaak goed achterhalen waaraan de opdrachtgever zit te denken. Vaak geeft een opdrachtgevers ook input in de vorm van oplossingen die hij al eerder in andere projecten heeft gebruikt. Zo krijg ik een goed idee van wat de opdrachtgever belangrijk vindt en waar openingen en kansen liggen. Daar probeer ik iets extra’s mee te doen.
Op deze manier kun je met Identis kun architectonische meerwaarde bieden. Door net even iets andere oplossingen aan te dragen dan waarop de opdrachtgever rekent.
– Martijn Ebberink, architect Roosdom Tijhuis