Ervaring

Identis staat garant voor een goed doordachte, transparante en prijsvaste aanpak van uw projecten.

Ervaring

Tevreden relaties

Roosdom Tijhuis is al ruim 80 jaar gespecialiseerd in nieuwbouw, woningverbetering en –onderhoud. We doen dit voor een flink aantal vaste opdrachtgevers: goede relaties die enthousiast zijn over onze aanpak.

Betrouwbare partner

Roosdom Tijhuis biedt een goede basis. We zijn solvabel en een betrouwbare partner. Ons motto is korte lijnen, duidelijke afspraken. Afspraken die we ten alle tijden nakomen.  We zijn open en transparant in ons handelen en communicatie.  De bewoners en opdrachtgever weten altijd waar ze aan toe zijn.