Identis staat garant voor een goed doordachte, transparante en prijsvaste aanpak van uw projecten.

Bouwlocaties gezocht!

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe (her-)ontwikkellocaties voor de ontwikkeling van projecten.http://www.identis.nl/bouwlocaties-gezocht/

Een duurzame keuze

Duurzaamheid is voor ons een bewuste keuze, het benutten van kansen om woningbouw naar een hoger niveau te brengen. Er spelen vele wijzigingen op het gebied van wetgeving en eisen aan uw woningbezit. Identis biedt inzicht, maatwerk en oplossingen voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw en voldoet hiermee aan alle verwachtingen, en meer!

Duurzame basis

In overleg met u realiseren we woningen die toekomstbestendig zijn, zowel qua energieprestatie als comfortwensen. Hoe duurzaam moet het zijn? Is dit duurzaam wonen, of wellicht zelfs energienotaloos of passief, Identis schikt zich stapsgewijs naar uw ambities.

Energieprestatie

Identis biedt een integrale benadering van uw energievraagstuk, waarbij gebouwvraag en gebruikersvraag optimaal op elkaar worden afgestemd.

Een stapje verder

Naast duurzaamheid op woningniveau kijkt Identis een stap verder. We ontwikkelen woonomgevingen waar mensen over 30 jaar nog steeds prettig wonen. Duurzaamheid zit diep geworteld in onze bedrijfsvoering, we voeren actief beleid op het gebied van onder andere: continue kwaliteitsverbetering en -bewaking, toepassing FSC hout en andere keurmerken, beperking afvalstromen en CO2 uitstoot en het investeren in onze medewerkers.

Flexibele verduurzaming

Alle Identis woningen zijn uitermate energiezuinig. Onze basisgedachte betreft het beperken van energieverlies door toepassing van een goed geïsoleerde schil. Hierbij zijn dubbele kierafdichting, HR++ beglazing en een goede luchtdichtheid vanzelfsprekend. Isolatiewaardes worden afgestemd op de toepassing en de mate waarin het in de toepassing (vloer/wand/dak) bijdraagt aan het verminderen van de energievraag. Ventilatieverliezen worden beperkt door het toepassen van balansventilatie of CO2 gestuurde mechanische ventilatie. Daarnaast vindt warmte-opwekking plaats door middel van de toepassing van een hoog rendement CV ketel eventueel in combinatie met een zonneboiler en energie-opwekking door toepassing van PV-cellen.

Identis bevat een scala aan duurzaamheidsmaatregelen en pakketten.

 • Basis
  De Identis basis woning is voorzien van een optimale schilisolatie en voldoet aan de wettelijk gestelde eisen met een EPC van 0,4.
 • EPC 0,34
  De Identis 0,34 woning is voorzien van extra energieopwekkende maatregelen en ventileert efficiënt en zuinig. De woning presteert hiermee 10% beter dan de wettelijk gestelde eisen.
 • Energieneutraal
  De Identis energieneutraal woning is een woning die met een normaal leefpatroon en een hoog comfort niveau over een heel jaar gezien evenveel energie opwekt als hij verbruikt.
 • Energienotaloos
  De Identis energienotaloze woning levert meer energie op dan dat hij gebruikt. De bewoner is daarmee zijn eigen leverancier van groene energie.

Bewonersbegeleiding

Het verbeteren van energieprestaties en het terugdringen van energieverbruik is alleen zinvol wanneer de toegepaste techniek samengaat met bewonersbegeleiding en coaching. Dit start bij oplevering, waarbij bewoners uitgebreid uitleg krijgen over de toegepaste techniek en de werking hiervan. Daarnaast adviseert de coach over zuinig gebruik en de toepassing van energiebesparende maatregelen. Monitoring is van groot belang. Verbruik, trends in het verbruik, storingen en afwijkingen zijn vroegtijdig te signaleren en hierop kan worden geacteerd.