Werkwijze

Werkwijze

De werkwijze van Identis Bestaand is als volgt schematisch weergegeven: 

schema Identis bestaand