Identis staat garant voor een goed doordachte, transparante en prijsvaste aanpak van uw projecten.

Bouwlocaties gezocht!

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe (her-)ontwikkellocaties voor de ontwikkeling van projecten.http://www.identis.nl/bouwlocaties-gezocht/

Samen halen we alles uit de mogelijkheden

Met Identis zit u als opdrachtgever aan het stuur. Corporaties hebben de opdracht om voor 2020 hun woningen op het niveau van minimaal energielabel B te brengen: Identis is hier uitstekend geschikt voor. Maar er zijn veel meer mogelijkheden.

Onderhoud en renovatie met Identis richt zich helemaal naar uw organisatie en uw wensen. Binnen Identis bieden we diverse samenwerkingsvormen aan:

  • Groot onderhoud en renovatie voor bijvoorbeeld de verduurzaming van de woningen. Dit kan bestaan uit het vervangen of verbeteren van de schil (gevel, kap, vloer en fundering) en de installaties, het vervangen van de keuken en/of het sanitair, levensloopbestendig maken, een uitbouw maken, etc.
  • Planmatig onderhoud dat vaak bestaat uit het vervangen van de keuken, badkamer en toilet. Hierbij kunnen bijvoorbeeld ook maatregelen worden ondergebracht voor verbetering van de energieprestatie en eventueel voor klantgestuurd onderhoud.
  • Dagelijks en mutatieonderhoud op basis van afspraken die u en wij vooraf maken (Service Level Agreement). We kunnen u ook een meerjaren onderhoudscontract aanbieden. Een van de voordelen hiervan is, dat u vooraf een betrouwbaar inzicht heeft in de exploitatiekosten van de woningen.