Identis staat garant voor een goed doordachte, transparante en prijsvaste aanpak van uw projecten.

Bouwlocaties gezocht!

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe (her-)ontwikkellocaties voor de ontwikkeling van projecten.http://www.identis.nl/bouwlocaties-gezocht/

Communicatie en begeleiding op maat

Bij onderhoud en renovatie is communicatie van het grootste belang: meer nog dan bij nieuwbouw. Het gaat hier immers om werk in bewoonde (c.q. tijdelijk onbewoonde) situaties. Goede communicatie met u, als opdrachtgever, maar zeker ook met de bewoners is dan essentieel.

Communicatieplan

Een gedetailleerd communicatie- en begeleidingsplan is daarom een vast onderdeel van onze projectaanpak. Dit kan wat ons betreft over de volle breedte gaan: van het inventariseren van de bewonerswensen tot de projectcommunicatie en de communicatie met de individuele bewoners. Hierover maken we vooraf duidelijk afspraken met u: over wie, wat en wanneer u en wij zaken communiceren.

Veiligheid

In bewoonde situaties zorgen we ervoor dat de bewoners zo min mogelijk overlast ondervinden. Uiteraard heeft vanaf dag 1 de veiligheid voor de bewoners en omwonenden prioriteit.