Identis staat garant voor een goed doordachte, transparante en prijsvaste aanpak van uw projecten.

Bouwlocaties gezocht!

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe (her-)ontwikkellocaties voor de ontwikkeling van projecten.http://www.identis.nl/bouwlocaties-gezocht/

Aangename zekerheid in alle opzichten

Met Identis verhoogt u het comfort en de duurzaamheid van de woningen en verlaagt u de energielasten. De woningen krijgen een beter, gezond binnenklimaat en de buurt gaat erop vooruit.

Identis staat voor de kwaliteit die ze aflevert en kan dit garanderen dit tot het einde van de exploitatieperiode. In dit kader bieden we u ook onderhoudscontracten op maat aan.

Prijsvast

Roosdom Tijhuis is een ervaren en betrouwbare partner. We zetten in op korte doorlooptijden en zekerheid over de aanvangs- en einddata van de werkzaamheden. We werken op een transparante manier met u samen en bieden ook financiële zekerheid. Vanaf het stadium van Voorlopig Ontwerp zijn onze oplossingen prijsvast. Hiermee zijn we bewezen voordeliger dan wanneer u aanbesteedt met de altijd weer bijbehorende faalkosten.

Solvabel

Roosdom Tijhuis is een solide en financieel draagkrachtige organisatie. Hierdoor kunnen we met Identis ook grootschalige renovatieprojecten oppakken en meedenken over risicodragende participatie.