Wat is Identis bestaand?

Identis staat garant voor een goed doordachte, transparante en prijsvaste aanpak van uw projecten.

Bouwlocaties gezocht!

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe (her-)ontwikkellocaties voor de ontwikkeling van projecten.http://www.identis.nl/bouwlocaties-gezocht/

Wat is Identis bestaand?

Corporaties, beleggers, gemeenten en andere opdrachtgevers hebben te maken met een grote renovatie- en herstructureringsopgave. Waar eerst de focus lag op sloop en nieuwbouw, ligt het zwaartepunt tegenwoordig bij woningverbetering, renovatie en onderhoud.

Waarde opbouwen

Met investeringen in de bestaande woningvoorraad wordt de verhuur- en verkoopbaarheid verbeterd en wordt waarde opgebouwd. Bij veel corporaties is de financiële ruimte voor nieuwbouw beperkt. Door bestaande woningen op te waarderen kan men toch goed inspelen op de duurzaamheidseisen van de overheid en op de vraag uit de markt naar eigentijdse, comfortabele huurwoningen.

Transparant en zeker

Identis voor bestaande bouw staat garant voor een goed doordachte, transparante en prijsvaste aanpak van renovatie- en onderhoudsprojecten. In elk stadium houden we optimaal rekening met de belangen en de beleving van de bewoners. De visie en doelen van u, als opdrachtgever, zijn leidend.